Dogodki

V Šambali je skupnost zelo pomembna. Pomaga nam obdržati navdih, ki smo ga čutili ob pridružitvi skupini in nas povezuje s somišljeniki, ki želijo te nauke vključiti v svoj vsakdan. Dogodki v Šambali nam nudijo pomembno priložnost pri poglabljanju in uporabi naukov v varnem okolju z ljudmi, ki jim je mar za nas. Na teh dogodkih poskušamo udejanjati naše prve korake k razsvetljeni družbi.

Na podstraneh smo predstavili urnik naše skupine in splošne opise najpogostejših dogodkov.