Simpozij Peace Now

15.–17. septembra 2017
v centru Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky- Platz 1
1220 Dunaj, Avstrija

Kako se lahko kot posamezniki in kot družba odzovemo na težke, begajoče ter pogosto
uničujoče sile, s katerimi se soočamo tako v našem vsakdanu kot v medijih?

Simpozij Peace Now (Mir sedaj) se bo odvijal z namenom nuditi širok nabor zornih kotov,
praktičnih pristopov in živahnih razprav na temo, kako se najbolje odzvati na takšne izzive.
Tematike zajemajo delo na osebnem nivoju tako z umom in s čustvi kot tudi sodelovanje pri
delu raznolikih skupin in organizacij na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju
ekonomije, demokracije, politike in družbene angažiranosti.

Na simpoziju bodo predavali Sakyong Mipham Rinpoče (nosilec rodu Šambala), Arawana Hayashi (Presencing Institute), Christian Felber (Economy for the Common Good) in drugi. Več o programu preberite v priponki.

Simpozij bo s predavanji, razpravami in delavnicami naslovil pristope, ki nam lahko
pomagajo, ko nas preplavijo čustva, pomagajo nam ohranjati jasnost pogleda na svet in
uravnoteženosti v težkih časih, da lahko uspešno spodbujamo mir.

Spletna stran simpozija Peace Now >>